מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חל על מכירת זכות במקרקעין ועל פעולה באיגוד מקרקעין שנעשו בישראל, בין אם על ידי יחיד ובין על ידי תאגיד.

זכות במקרקעין כהגדרתה על פי החוק היא אחת מהזכויות הבאות:

  • בעלות.
  •  חכירה לדורות (שכירות לתקופה העולה על 25 שנים).
  •  הרשאה להשתמש במקרקעי ישראל שניתן לראות בה כבעלות או חכירה לדורות.
  • הרשאה להשתמש במקרקעי ישראל לתקופה הפחותה מ-25 שנה. וזכויות בניה.

מכירת זכות במקרקעין, בין שנעשתה בתמורה ובין שנעשתה ללא תמורה, תיחשב, בין היתר, כאחת מהפעולות הבאות:

  • הענקת זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה.
  • פעולה באיגוד מקרקעין (איגוד אשר מחזיק נכסים כמלאי עסקי) אשר מקנה למקבל אפשרות לתפוס מקרקעין של האיגוד.
  • הפיכת זכות במקרקעין כמלאי עסקי באיגוד מקרקעין.
  • הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה.

על פי החוק, העברת זכויות במקרקעין על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, הורשה על פי דין או צוואה, וכן הקניה לנאמן או לאפוטרופוס או למפרק או לכונס נכסים במסגרת מס' חוקים שמונו בחוק (לרוב במסגרת הליכי חדלות פירעון), אינן בגדר מכירת זכות המקרקעין.

סוגי המס

ישנם שני סוגי מס, מס שבח אשר חל על המוכר ומס רכישה אשר חל על הרוכש.

מס שבח – מס שבח הוא מס שמוטל על הרווח שמתקבל בעת מכירת הזכות במקרקעין. ככלל, השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על שווי הרכישה (לדוגמה: עסקה של רכישת קרקע בסכום של 1,000,000 ₪ ומכירתה בסכום של 2,000,000 ₪, יוצרת שבח הנע בגבולות של כ-1,000,000 ₪). בעת חישוב מס השבח לוקחים בחשבון נתונים כגון: שווי המכירה, מועד המכירה, תוספות וניכויים ועוד. חשוב לציין כי לשם קביעת סכום השבח, החוק מתיר לנכות הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות המקרקעין או במכירתה. מדובר ברשימה פתוחה אשר כוללת בין היתר את ההוצאות הבאות – דמי תיווך, שכ"ט עו"ד, שכ"ט שמאי מקרקעין, היטל השבחה, מס רכישה, הוצאות שהוצאו לצורך השבחת הנכס ועוד. כמן כן, ישנם פטורים על מס שבח הניתנים בהתמלא תנאים הקבועים בחוק.

מס רכישה – מס רכישה הוא מס המוטל על הרוכש זכות במקרקעין בשיעור משווי המכירה לפי סוג המקרקעין ולפי סוג העסקה. ישנם פטורים על מס רכישה ומדרגות שנקבעות על פי שיעורי מס הרכישה. מדרגות המס מתעדכנות אחת לשנה והן משתנות בהתאם לאופי העסקה ומהותה. ככל שעסקת הרכישה תהא גבוהה יותר, כך שיעור המס שיחול על העסקה יהיה גבוה יותר. על רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יחול מס רכישה בשיעור 6% משווי הזכות הנמכרת.

להלן מדרגות מס הרכישה לשנת 2021 ברכישת דירה יחידה החל מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022

1. על חלק השווי שעד 1,747,865 ש"ח – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%

להלן מדרגות מס הרכישה לשנת 2021 ברכישת דירה נוספת (שאינה דירת מגורים יחידה) החל מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022:

1. על חלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח – 5%

2. על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%

3. על חלק השווי העולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 7%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%

תשלומי מיסים הם חלק בלתי נפרד מביצוע עסקאות במקרקעין. בטרם כניסה לכל עסקה, יש לבחון את מרכיבי המיסוי העשויים לחול בה. בדיקה מוקדמת ותכנון מס מקדים טרם ביצוע העסקה, יכול להקטין משמעותית את גובה המס בעסקה ולהוביל לחיסכון עשרות ומאות אלפי ₪, ואף למנוע חבות במס בעסקאות עתידיות.

אהבתם? שתפו

נשמח לשמוע מכם!

ייעוץ ראשוני ללא עלות

משרד "נאור גלברג עורך דין ושמאי מקרקעין" הינו משרד בוטיק המעניק מעטפת של שירותי שמאות מקרקעין ועריכת דין בתחום הנדל"ן, תחת קורת גג אחת.

המשרד מהווה בית עבור לקוחות פרטיים, יזמים, קבלנים ומשקיעים, המחפשים את המענה המקצועי והאיכותי ביותר בתחום הנדל"ן

קידום אתרים – STRA