מאמרים

מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חל על מכירת זכות במקרקעין ועל פעולה באיגוד מקרקעין שנעשו בישראל, בין אם על ידי יחיד ובין על ידי תאגיד.

קרא עוד »

מהי התחדשות עירונית?

התחדשות עירונית הינו תהליך המתבצע לרוב באזורים ותיקים, בהם מצבם של המבנים והתשתיות ירוד. התהליך מאפשר חידוש וריענון של מבנה מגורים או מספר מבנים לצד

קרא עוד »

היטל השבחה

היטל השבחה הינו היטל המוטל בגין עליית שווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ​​הסמכות לגביית היטל השבחה מסורה לוועדה המקומית

קרא עוד »